Veiligheidscoördinator bij bouwwerken

adRIMAR, EPB/EPC Woongebouwen

Sinds 1 januari 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht, deze heeft zowel voor professionelen (architecten en projectontwikkelaars) als voor particulieren en niet te onderschatten impact.

Overzicht van de eisen

1.Thermische isolatie:

  • Max K-peil voor het gebouw in zijn totaliteit.
  • Max U-waarden (min R-waarden) voor de afzonderlijke scheidingsconstructies (afwijkingen zijn toegestaan voor 2% van de totale oppervlakte). Hiervoor moeten de isolerende eigenschappen van alle gebruikte materialen in de gebouwschil in rekening gebracht worden.

2.Energieprestatie:

  • Max E-peil (primair energieverbruik). Hiervoor worden onder andere de verwarmingsinstallatie, ventilatiesysteem, verlichting (bij niet-residentiële gebouwen), de installatie voor de productie van sanitair warm water (bij residentiële gebouwen), luchtdichtheid, zonnewinsten, … in rekening gebracht.

3.Binnenklimaat

  • Minimale ventilatievoorzieningen: bepalen van luchttoevoer-, doorstroom- en afvoerdebieten per ruimte. Beperking van risico op oververhitting in de zomer.

ff